S A P A T O U R S
Pro skupinu - min 6, max 10 lidí
Individuální přístup, max. 6 lidí
Gastro tour jen o jídle a asijských surovinách
Ideální dárek pro své nejbližší